Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


beíratkozás

2015.03.09

PEST MEGYEI KORMANYHIVATAL

 

KORMÁNYMEGBÍZOTT

 

HIRDETMÉNY

 

 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATÁSRÓL

 

 

 

A 2015/2016. tanévre történő beiratás időpontja:

 

 

 

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között

 

2015. ãprilis 17. (péntek) 8-18 óra között

 

 

A nemzeti köznevelésrői szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében az általános iskolába történö felvételről vagy átvételrőI az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülővel, a felvételi kérelem elutasitásárál határozatot hoz. A felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétőlé számitott 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással - jogorvoslattal élni. Feltebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához nyújthatja be.

 

 

Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja gyermekét beiratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermeket a döntés jogeröre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelezö felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Budapest, 2015. március,,